pijl

Op zondagmiddag 15 december 2019 wordt de eerste Huisduiner Kerstveiling gehouden in het Dorpshuis. De opbrengst komt, evenals bij het Rondje Cultuur Huisduinen, ten goede aan verfraaiing van het dorp. Nader informatie volgt spoedig.