pijl

 Kunstenaar

Adres

Locatie nr

Locatiehouder

 Joke Hanegraaf

 keramiek

 Afhaalpunt passe-partouts

Tuintjesweg 4

Nr 1

Wil Bellinga

 Jill Voysey

 kunstnijverheid

Tuintjesweg 6

Nr 2

Jeanet Punselie

 Klazien Groot

 beelden

Tuintjesweg 12

Nr 3

Lex Boendermaker

 Anja Nieuwenhuize/ Nelly Besseling

 beelden

Tuintjesweg 14

N.4

Thea en Albert Koning

 Elène Rietveld

 Digi-Art enTrash-Art

 Afhaalpunt passe-partouts

Duinweg 47

Nr 5

Marijke en Benno Jutte

 Lesly van Loo

 sieraden

Duinweg 45

Nr 6

Patricia Wijnmalen-Woud

 Tineke van der Blom

 beelden schilderijen

 Bep Dukers /Marjon Baars

 kunstnijverheid

Badhuisstraat 98

Nr.7

Tineke van der Blom

 Anne Abeln/ Camilla de Greef

 Juttz sieraden

 Kunstuitleen Den Helder

 Lijstenmaker Mellema

Badhuisstraat 96c

Nr 8

Anne Abeln

 Jan Nijhof / Angelique Schippers

 Kunstuitleen Noorderhaven

 Thea Mulder

 schilderijen

Badhuisstraat 122

Nr 9

Ria Sanderse

 Gré Bais

 schilderijen en beelden

Badhuisstraat 126

Nr 10

Monique Bais

 Karin van der Wal
 verkoop koffie / thee / gebak
 Muziek:

 Jos van den Berg   11.00 - 13.30

 Dick Steeman and Friends   13.30 - 16.30

Badhuisstraat 86

Nr 11

Karin van der Wal

 Ineke van der Wal

 schilderijen

Badhuisstraat 46

Nr 12

Wouter van Deenen
LDS 46

 Saskia Siderius /Janny Koëter (Koesi)
 kleding /tassen/sjaals/ vilt en leder

Badhuisstraat 47b

Nr 13

Saskia Siderius

 Diane en Bianca Biersteker (SCHUUR13A)

Rembrandtstraat 4a

Nr 14

Diane Biersteker

 Tineke Renssen

 schilderijen

 Lenneke Roelofsen

 schilderijen

 Jolina /Ariënne (By Jolenne)

 handletteren/ brushlettering 

Rembrandtstraat 5

Nr 15

Lenneke Roelofsen

 André Zijlmans 

 Muziek: Keltische Muziekgroep Triade

Rembrandtstraat 14

Nr 16

André Zijlmans

 Henk Renema

 schilderijen

Rembrandtstraat 15

Nr 17

Henriëtte van Hamersveld

 Annette Laan

 schilderijen

Rembrandtstraat 18

Nr 18

Annette Laan

 Metsje Cnossen / Frans Latjes 

 Muziek: Brass@sea koper kwintet

Badhuisstraat 33

Nr 19

Metsje Cnossen / Frans Latjes

 Expo Fotowerkgroep Den Helder

 Afhaalpunt passe-partouts

 Muziek: "Van Den Helder", traditionele folksongs

Badhuisstraat 25

Nr 20

Dorpshuis
Huisduiner Belang

 Monique Dozy & Irene Mulder
 Stoepkrijten in 3D aanvang 13.00 uur

Dorpsplein

Nr 21

 Monique Dozy

 Jack Ambriola

 historische rondleiding 11.00 uur

Badhuisstraat 25

Nr 22

Dorpshuis
Huisduiner Belang

 Monique Heemskerk / Dirk Jan Verheijen
 "Herinneringen uitgelicht"

Badhuisstraat 26
Huisduinerkerkje

Nr 23

Anneke Dol

 José Heemskerk

 kunst uit wrakhout

Badhuisstraat 3

Nr 24

José Heemskerk

 Marja Lely en andere dichters

 in het Dichtershuisje

Zeeweg 21

Nr 25

Felix Rottenberg

 Rieneke Veken / Jannie Visser /Erwin Steenkist 

 schilderijen

 Gerard Oudhoff

 beelden

Kijkduinlaan 12
Galerie Paal 0

Nr 26

Rieneke Veken

 Mirjam Stienstra

 schilderijen / kunstnijverheid

Tillenhof 7

Nr 27

Mirjam Stienstra

 Eugène Onderwater

 schilderijen en beelden

 Ad van den Berk

 schilderijen

Kijkduinlaan 24

Nr 28

Heleen Wemmenhove

 TILLIE  handmade-designsR.W. van de Wintstraat 24Nr 29Laura van Lingen

 Cobien van Haastert

 schilderijen

Duinweg 8b

Nr 30

Cobien van Haastert

 Inge Tesselaar

 schilderijen

Duinweg 14A

Nr 31

Inge Tesselaar

 Hannah Visser

 beelden

 Huub Sadée

 tekeningen

 Muziek: Michiel Tegelberg en band

Duinweg 16

Nr 32

Marian Ket

 

 

                         

  Reglement Rondje Cultuur Huisduinen

 

Algemeen: Het Rondje Cultuur Huisduinen heeft als oogmerk het bevorderen van de

bekendheid van Huisduinen op het gebied van cultuur in de ruimste zin van het woord.

 

Voorwaarden:

De entree  (via een af te halen passe-partout) voor het Rondje Cultuur Huisduinen is in principe gratis.  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Deelnemers aan de activiteiten op de locaties dragen 10 % van de verkopen af aan de organisatie.

Rekening nr penningmeester Nl 74 RABO 0145266699 t.n.v W.F.Bellinga
onder vermeldeing van 10% R.C.H. 2018

De opbrengsten van de passe-partout, verkoop koffie, gebak en kunst

komen ten goede aan verfraaiing van Huisduinen. De specifieke bestemming wordt bepaald door de deelnemers vergadering.

 

Locatiehouders stellen hun locatie voor eigen risico open.

Het betreden van de locaties is voor eigen risico van de bezoekers.

 

Alle activiteiten in het kader van het R.C.H. vinden uitsluitend plaats op eigen terrein.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de locaties veroorzaakt tijdens het evenement
Rondje Cultuur Huisduinen.

 

 

                                               

 

 

 

Verklaring privacy tbv deelnemers RCH

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De organisatie van het Rondje Cultuur Huisduinen (RCH) verwerkt uw persoonsgegevens teneinde te worden geregistreerd als deelnemer (kunstenaar/muzikant en/of locatiehouder). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • - Voor- en achternaam
  • - Indien relevant de aard van uw werk, zoals door uzelf opgegeven
  • - Email en/of post adresgegevens en telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De organisatie van het RCH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het verstrekken van informatie voor (potentiële) deelnemers en (potentiële) bezoekers van het RCH

- de mogelijkheid U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om organisatorische redenen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De organisatie van het RCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, in alle gevallen teneinde het bestand van deelnemers/locatiehouders te kunnen gebruiken voor organisatorische doeleinden.

Voor- en achternaam             2 jaar*;     

Adres                                      2 jaar*;   

Tel nummers                          2 jaar*;   

E mailadres                            2 jaar*;   

* Termijn wordt hernieuwd indien de relatie blijft bestaan.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van het RCH gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie van het RCH, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: frederikbellinga@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De organisatie van het RCH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 De organisatie van het RCH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met frederikbellinga@gmail.com.

Contactgegevens functionaris bescherming persoonsgegevens RCH:
Freek Bellinga Telefoon 0223-618270, en Email frederikbellinga@gmail.com