pijl

 

 Kunstenaar

Adres

Locatie nr

Locatiehouder

 Joke Hanegraaf
 keramiek
 Wil Bellinga
 schilderijen op leien

 Afhaalpunt passe-partouts

 Tuintjesweg 4

Nr 1

Wil Bellinga

 Ineke Meijer
 schilderijen

 Tuintjesweg 6

Nr 2

Jeanet Punselie

 Annemarie Sabelis
 fotografie en tekeningen

 Tuintjesweg 10

Nr 3

Marion Sabelis

 Trudie Appelman
 schilderijen
 Lex Boendermaker
 zilvergieten

 Tuintjesweg 12

Nr 4

Lex Boendermaker

 Thea Mulder
 schilderijen

 Afhaalpunt passe-partouts

 Duinweg 47

Nr 5

Benno en Marijke Jutte

 Tineke van der Blom
 Sonja Joor
 Bep Dukers
 Marion Baars
 schilderijen, beelden en kunstnijverheid

 Badhuisstraat 98

Nr.6

Tineke van der Blom

 Anne Abeln
 Juttz sieraden
 Marjolein Stolk
 glas in lood
 Sevda Gülmüs
 kaarten en  tekeningen

 Badhuisstraat 96c

Nr 7

Anne Abeln

 Anja Nieuwenhuize
 beelden steen en brons
 Nelly Besseling 
 beelden

 Badhuisstraat 122

Nr 8

Ria Sanderse

 Gre Bais
 schilderijen en beelden

 Badhuisstraat 126

Nr 9

Monique Bais

 Karin van der Wal
 verkoop koffie / thee / homemade gebak van deelnemers RCH

 Muziek: Pink Gin (12.00-13.30), Kristina Kovalyova en Cees van den Berg (13.30-15.00), Grooves (15.00-17.00)

 Badhuisstraat 86

Nr 10

Karin van der Wal

 Alie de Winter en Lieneke Gerrets

 pyrografie en glaskunst

 Badhuisstraat 84

Nr 11

Marieke Coltof

 Henny Salzberg

 Albert van Wessum

 schilderijen

 Badhuisstraat 39

Nr 12

Evelyne van Wessum

 Erica Kraan
 beelden brons

 Badhuisstraat 49

Nr 13

Suzanne Hoole

 Saskia Siderius
 kleding / tassen / sjaals / vilt en leer
 

 Badhuisstraat 47B

Nr 14

 

Saskia Siderius

 Lenneke Roelofsen
 schilderijen
 Tineke Renssen
 schilderijen

 Badhuisstraat 48

Nr 15

Lenneke Roelofsen

 André Zijlmans
 Muziek: Keltisch Ensemble (12.15-13.00, 13.45-14.30, 15.00-15.45)

 Rembrandtstraat14

nr 16

André Zijlmans

 Annette Laan                       schilderijen
 Pieter ten Boekel               
schilderijen
 John Lammerts v Bueren 
schilderijen
 Monique van Twuijver       
schilderijen
 Monique Popma               
  keramiek

 Rembrandtstraat 18

Nr 17

Annette Laan

 Adriaan Biersteker 
 beeldend kunstenaar

 H.W. Mesdagstraat 25

Nr 18

Ad Biersteker

 Frans Hendriks
 Expositie schilderijen met oa historische auto's

 10.30 uur Opening R.C.H. burgemeester Jan de Boer

 Muziek: "Van Den Helder" (14.00-16.00 uur)

 Afhaalpunt passe-partouts 

 Badhuisstraat 25 Dorpshuis

Nr 19

Huisduiner Belang

 Jack Ambriola
 11.00 uur historische rondleiding dorpskern

 Badhuisstraat 25 Dorpshuis

Nr 19

Huisduiner Belang

 Piet van Doesburg
 Anneke Dol 

 "Ik probeer mijn pen"
 Openbare les kalligrafie 12.00 en 15.00 uur

 Badhuisstraat 26
 Huisduinerkerkje

Nr 20

Anneke Dol

 José Heemskerk
  "Kunst uit Zee"

 Badhuisstraat 3

Nr 21

José Heemskerk

 Elly Kroon
 Schilderijen met palletmes

 Kijkduinlaan 56

Nr 22

Rachel Slort

 Dichtershuisje met dichters uit de regio
 

 Zeeweg 21

Nr 23

Felix Rottenberg

 Galerie Paal Nul met: 

 Rieneke Veken 
 Jannie Visser
 Anne-Marie Wijnants

 glas / mozaieken / pyrografie

 Kijkduinlaan 12

Nr 24

Rieneke Veken

 Micky Heiligenberg
 May-Britt van Neerijnen
 geschilderde abstracts-portretten en wildlife

 Klaas Heiligenberg
 Jim van der Mee
 fotografie

 Kijkduinlaan 24

Nr 25

Marjolein van Niel

 Marloes Vreugdenhil
 kaarten
 Kijkduinlaan 13Nr 26Marloes Vreugdenhil

 Sanne Dukers
 schilderijen
 Klazien Groot
 beelden van verschillende steensoorten

 Duinweg 8aNr 27 Wouter Dukers

 Cobien van Haastert
 schilderijen

 Duinweg 8bNr 28Cobien van Haastert

 Inge Tesselaar
 schilderijen

 Duinweg 14A

Nr 29

Inge Tesselaar    

 Astrid Keijser

 beelden

 Ans Obbens

 schilderijen

 Muziek: Michiel Tegelberg, Reinout Weiffenbach, Auke Haaksma, Henk-Jan van Sluijs (12.30, 14.30, 16.00 uur)

 Duinweg 16

Nr 30

Marian Ket

 Ap Kooistra       zeeschilderingen
 Margriet Konijn schilderijen

 Duinweg 26

Nr 31

Jean Bakker

 Tamara Kuijper
 keramiek

 Duinweg 38

Nr 32

 Gerbrich Leegwater

 

Rondje Cultuur Huisduinen

                         

  Reglement Rondje Cultuur Huisduinen

 

Algemeen: Het Rondje Cultuur Huisduinen heeft als oogmerk het bevorderen van de

bekendheid van Huisduinen op het gebied van cultuur in de ruimste zin van het woord

 

Voorwaarden:

De entree  (via een af te halen passe-partout) voor het Rondje Cultuur Huisduinen is in principe gratis.  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Deelnemers aan de activiteiten op de locaties dragen 10 % van de verkopen af aan de organisatie.

Rekening nr penningmeester Nl 74 RABO 0145266699 t.n.v W.F. Bellinga
onder vermelding van 10% R.C.H. 2022

De opbrengsten van de passe-partout, verkoop koffie, gebak en kunst

komen ten goede aan verfraaiing van Huisduinen. De specifieke bestemming wordt bepaald door de deelnemers vergadering.

 

Locatiehouders stellen hun locatie voor eigen risico open.

Het betreden van de locaties is voor eigen risico van de bezoekers.

 

Alle activiteiten in het kader van het R.C.H. vinden uitsluitend plaats op eigen terrein.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de locaties veroorzaakt tijdens het evenement
Rondje Cultuur Huisduinen.

 

 

                                               

 

 

 

Verklaring privacy tbv deelnemers RCH

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De organisatie van het Rondje Cultuur Huisduinen (RCH) verwerkt uw persoonsgegevens teneinde te worden geregistreerd als deelnemer (kunstenaar/muzikant en/of locatiehouder). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • - Voor- en achternaam
  • - Indien relevant de aard van uw werk, zoals door uzelf opgegeven
  • - Email en/of post adresgegevens en telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De organisatie van het RCH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het verstrekken van informatie voor (potentiële) deelnemers en (potentiële) bezoekers van het RCH

- de mogelijkheid U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om organisatorische redenen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De organisatie van het RCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, in alle gevallen teneinde het bestand van deelnemers/locatiehouders te kunnen gebruiken voor organisatorische doeleinden.

Voor- en achternaam             2 jaar*;     

Adres                                     2 jaar*;   

Tel nummers                          2 jaar*;   

E mailadres                            2 jaar*;   

* Termijn wordt hernieuwd indien de relatie blijft bestaan.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van het RCH gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie van het RCH, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: frederikbellinga@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De organisatie van het RCH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 De organisatie van het RCH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met frederikbellinga@gmail.com.

Contactgegevens functionaris bescherming persoonsgegevens RCH:
Freek Bellinga Telefoon 0223-618270, en Email frederikbellinga@gmail.com