pijl

 Kunstenaar

Adres

Locatie nr

Locatiehouder

 Joke Hanegraaf

 keramiek
 Wil Bellinga 
 schilderijen op leien

 muziek: Faye Prins  (13.30-14.00, 14.30-15.00)
 zang / gitaar / ukelele

 Afhaalpunt passe-partouts

Tuintjesweg 4

Nr 1

Wil Bellinga

 Thea Mulder
 schilderijen 

Tuintjesweg 6

Nr 2

Jeanet Punselie

 Mindz

 Kunstnijverheid

Tuintjesweg 12

Nr 3

Lex Boendermaker

 Johan van der Horn 

 fotografie

 Afhaalpunt Passe-partouts

Duinweg 47

Nr 4

Benno en Marijke Jutte

 Tineke van der Blom

 beelden en schilderijen

 Bep Dukers /Marjon Baars

 kunstnijverheid

Badhuisstraat 98

Nr.5

Tineke van der Blom

 Anne Abeln/ Camilla de Greef

 Juttz sieraden

 Ilona Hoogvorst 
 beelhouwen

 Marjolein Stolk
 glas in lood

Badhuisstraat 96c

Nr 6

Anne Abeln

 Anja Nieuwenhuize
 Nelly Besseling 
 beeldhouwen

Badhuisstraat 122

Nr 7

Ria Sanderse

 Gré Bais
 schilderijen en beelden

Badhuisstraat 126

Nr 8

Monique Bais

 Karin van der Wal
 verkoop koffie / thee / gebak
 Muziek: Brass@Sea (11.00-11.30), Grooves (11.30-15.30) en Delight (15.30-17.00)

Badhuisstraat 86

Nr 9

Karin van der Wal

 Saskia Siderius
 kleding /tassen/sjaals/ vilt en leder

Badhuisstraat 47b

Nr 10

Saskia Siderius

 Monique Trijsburg en Gea Mollema
 Rijmelaartjes vol zand, zee en liefde

Anton Piekhof 10

Nr 11

Henriette van Hamersveld

 Roos Beltham

 fotografie

H.W. Mesdagstraat 1

Nr 12

Erwin Steen

 Adriaan Biersteker
 beeldend kunstenaar

H.W. Mesdagstraat 25

Nr 13

 

Ad Biersteker

 Elly Kiljan

 fotografie

Badhuisstraat 27

Nr 14

Huisduiner belang 

 Piet van Doesburg
 Expo nautische cartoons 

 Muziek: Van Den Helder (14.00-16.00)

 Afhaalpunt passe-partouts 

Badhuisstraat 25

Nr 15

Dorpshuis
Huisduiner Belang

 Jack Ambriola
 historische rondleiding 11.00 uur

Badhuisstraat 25

Nr 16

Dorpshuis
Huisduiner Belang

 Expo nautische ornamenten
 

Badhuisstraat 26
Huisduinerkerkje

Nr 17

Anneke Dol

 José Heemskerk

 kunst uit Zee

Badhuisstraat 3

Nr 18

José Heemskerk

 Tsead Bruinja "Dichter des Vaderlands", Jeroen Wielaart,  Marja Lely en andere dichters
 In het Dichtershuisje van Felix Rottenberg

Zeeweg 21

Nr 19

Felix Rottenberg

 Rieneke Veken / Jannie Visser
 Galerie Paal Nul / schilderijen

Kijkduinlaan 12

Nr 20

Rieneke Veken

 Ad van den Berk - schilderijen
 

 Kunstuitleen Noorderhaven

Kijkduinlaan 24

Nr 21

Heleen Wemmenhove

 Chantal Kolleman
 keramiek
Kijkduinlaan 13Nr 22Marloes Vreugdenhil

 Fotowerkgroep Den Helder
 foto expositie 2019

R.W. v.d. Wintstraat 5Nr 23Wim Hendriks
 Arienne Wiegman
 brushlettering
 Tineke Renssen 
 schilderijen
R. W. v.d. Wintstraat 28Nr 24 Arienne Wiegman

 Klazien Groot
 beelden
 Alie de Winter 
 glaskunst
 Muziek: Brass@sea om 14.30 uur

R.W. v.d.Wintstraat 32Nr 25 Antoinette & Marcel Molenaar

 Cobien van Haastert
 schilderijen
 Muziek: Michiel Tegelberg (13.00, 14.30 en 16.00)

Duinweg 8bNr 26Cobien van Haastert

 Inge Tesselaar
 schilderijen
 Inge Spijkerman
 keramiek

Duinweg 14A

Nr 27

Inge Tesselaar

 Wilma Selie
 schilderijen
 Huub Sadée
 tekeningen

 Muziek: Keltisch ensemble Triade (12.15-13.10, 13.45-14.30, 15.00-15.45)

Duinweg 16

Nr 28

Marian Ket

 Sanne van Trierum

Duinweg 14

Nr 29

Loes van Kleef

 

 

                         

  Reglement Rondje Cultuur Huisduinen

 

Algemeen: Het Rondje Cultuur Huisduinen heeft als oogmerk het bevorderen van de

bekendheid van Huisduinen op het gebied van cultuur in de ruimste zin van het woord

 

Voorwaarden:

De entree  (via een af te halen passe-partout) voor het Rondje Cultuur Huisduinen is in principe gratis.  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Deelnemers aan de activiteiten op de locaties dragen 10 % van de verkopen af aan de organisatie.

Rekening nr penningmeester Nl 74 RABO 0145266699 t.n.v W.F. Bellinga
onder vermelding van 10% R.C.H. 2019

De opbrengsten van de passe-partout, verkoop koffie, gebak en kunst

komen ten goede aan verfraaiing van Huisduinen. De specifieke bestemming wordt bepaald door de deelnemers vergadering.

 

Locatiehouders stellen hun locatie voor eigen risico open.

Het betreden van de locaties is voor eigen risico van de bezoekers.

 

Alle activiteiten in het kader van het R.C.H. vinden uitsluitend plaats op eigen terrein.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de locaties veroorzaakt tijdens het evenement
Rondje Cultuur Huisduinen.

 

 

                                               

 

 

 

Verklaring privacy tbv deelnemers RCH

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De organisatie van het Rondje Cultuur Huisduinen (RCH) verwerkt uw persoonsgegevens teneinde te worden geregistreerd als deelnemer (kunstenaar/muzikant en/of locatiehouder). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • - Voor- en achternaam
  • - Indien relevant de aard van uw werk, zoals door uzelf opgegeven
  • - Email en/of post adresgegevens en telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De organisatie van het RCH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het verstrekken van informatie voor (potentiële) deelnemers en (potentiële) bezoekers van het RCH

- de mogelijkheid U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om organisatorische redenen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De organisatie van het RCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, in alle gevallen teneinde het bestand van deelnemers/locatiehouders te kunnen gebruiken voor organisatorische doeleinden.

Voor- en achternaam             2 jaar*;     

Adres                                     2 jaar*;   

Tel nummers                          2 jaar*;   

E mailadres                            2 jaar*;   

* Termijn wordt hernieuwd indien de relatie blijft bestaan.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van het RCH gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie van het RCH, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: frederikbellinga@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De organisatie van het RCH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 De organisatie van het RCH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met frederikbellinga@gmail.com.

Contactgegevens functionaris bescherming persoonsgegevens RCH:
Freek Bellinga Telefoon 0223-618270, en Email frederikbellinga@gmail.com