pijl

Herinneringen uitgelicht

 

De kracht van het verhaal.

 

Wat hebben bijvoorbeeld: een schop, speelgoedauto, boeken van Jacques Yves Cousteau, een emaillen pan en kolenkit met elkaar gemeen? Een antwoord krijgt u tijdens de expositie in het Huisduinerkerkje tijdens het rondje cultuur. Het gaat over de kracht van levensverhalen.

Iedereen draagt zijn eigen levensboek met zich mee, waarin verschillende verhalen staan. Verhalen van toen en nu, met alle ervaringen die zich op hun levenspad voordoen; van verdriet tot vreugde en van verwachte tot onverwachte gebeurtenissen.

In ieders levensboek staan zinnen die het verdienen nog eens gedeeld te worden met anderen. Herinneringen vormen bouwsteentjes van persoonlijke levensverhalen. Verhalen die met ons meegroeien.  Het kan erg plezierig zijn om verhalen te delen, maar ook om te zien en te lezen  naar wat anderen vertellen.

Via  het zien van het voorwerp en het lezen van het verhaal van de deelnemers gaat het vertellen van start. Dit kan een bijzondere ontmoeting opleveren.

Aan de bron hiervan staan een aantal wetenschappelijke inzichten waaronder die van Zygmunt Bauman (1925-2017).  Zijn opvatting was dat de mens in de huidige wereld steeds individueler wordt, terwijl we diep in ons hart hier niet voor kiezen. Ons verleden, heden en toekomst lijken niet meer op een vanzelfsprekende wijze met elkaar verbonden, aldus de aangehaalde filosoof.

Hoe zorg je weer voor die verbinding en dat je de harten van anderen weer bereikt? Toen mensen nog niet konden lezen en schrijven, deden ze dat onder meer door elkaar verhalen te vertellen.

Deze zienswijze brengt ons tot de gedachte persoonlijk herinneringen die lange tijd zijn weggestopt, aan de hand van een gekoesterd object, weer los te woelen om gehoord en gezien te worden. Om daarna weer het eigen plekje te krijgen. 

Voor de toeschouwers zullen deze objecten en de betekenissen ervan mooie inzichten  of herinneringen op roepen, die weer inspiratie zijn om …op verhaal te komen.